O Ośrodku

Ośrodek Badań nad Świątynią Egipską rozpoczął swoją działalność w grudniu 2016 r. Powstał on w wyniku restrukturyzacji zatwierdzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś jego kierownikiem została dr Jadwiga Iwaszczuk. Jest on strukturalnie podporządkowany Zakładowi Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu kierowanemu przez dr hab. prof. PAN Ewę Laskowską-Kusztal.
Inspiracją do powołania Ośrodka Badań nad Świątynią Egipską był fakt, że Instytut zatrudnia aż sześcioosobowy zespół badaczy, których zainteresowania skoncentrowane są wokół jednego z ważniejszych problemów naukowych w polskiej archeologii Egiptu, jakim jest architektura sakralna. Tak liczny zespół naukowców skupionych wokół problematyki świątyń egipskich jest wyjątkowy w nie tylko skali w kraju, lecz całego, międzynarodowego środowiska egiptologicznego.

Ośrodek ukierunkowany jest przede wszystkim na kształtowanie młodej kadry naukowców. Celem Ośrodka jest również intensyfikacja międzyinstytucjonalnej dyskusji naukowej nad różnymi aspektami świątyń egipskich.