• Kilka słów o Ośrodku

  W wyniku restrukturyzacji zatwierdzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od grudnia 2016 r. rozpoczął swoją działalność Ośrodek Badań nad Świątynią Egipską, którego kierownikiem została mgr Jadwiga Iwaszczuk. Jest on strukturalnie podporządkowany Zakładowi Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu kierowanemu przez dr hab. prof. PAN Ewę Laskowską-Kusztal.
  Inspiracją do powołania Ośrodka Badań nad Świątynią Egipską był fakt, że Instytut zatrudnia aż sześcioosobowy zespół badaczy, których zainteresowania skoncentrowane są wokół jednego z ważniejszych problemów naukowych w polskiej archeologii Egiptu, jakim jest architektura sakralna. Tak liczny zespół naukowców skupionych wokół problematyki świątyń egipskich jest wyjątkowy w nie tylko skali w kraju, lecz całego, międzynarodowego środowiska egiptologicznego.

  Ośrodek ukierunkowany jest przede wszystkim na kształtowanie młodej kadry naukowców. Celem Ośrodka jest również intensyfikacja międzyinstytucjonalnej dyskusji naukowej nad różnymi aspektami świątyń egipskich.

  Więcej
 • Nasze działania

  W ramach najważniejszych aktywności zaplanowane są:

  • zaawansowany kurs języka egipskiego dla pracowników Ośrodka, oraz
  • otwarte cykliczne seminaria poświęcone metodom dokumentacji świątyń egipskich i wykłady zagranicznych gości.

  Dzięki środkom finansowym otrzymanym w ramach restrukturyzacji mogliśmy zatrudnić już od stycznia 2017 r. dwójkę asystentów.

  Więcej

Aktualności

Formularz kontaktowy