Seminarium w ramach cyklu szkoleń „Metody dokumentacji, interpretacji i publikacji budowli sakralnych”