mgr Adrianna Madej

mgr Adrianna Madej

dyżury: poniedziałek, środa, czwartek godz. 8.00-16.00

pok. 143

tel. (22) 657 27 82

e-mail:

 

Zadania badawcze w roku 2017:

Realizacja projektu „Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt): tworzenie, zarządzanie, udostępnianie”, w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”, umowa nr 088/DLG/2017/10: digitalizacja dokumentacji archiwalnej