Grant NCN dla mgr Adrianny Madej

Z przyjemnością informujemy, że mgr Adrianna Madej otrzymała grant NCN „Preludium” na badania Dziedzińca Kompleksu Kultu Królewskiego w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Poniżej znajduje się krótki opis projektu

 

Dziedziniec Kompleksu Kultu Królewskiego w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w wymiarze rytualnym i ideologicznym


Kompleks Kultu Królewskiego położony jest w południowej części jej Górnego Tarasu. Wejście do niego usytuowane jest w południowym murze Górnego Dziedzińca i prowadzi na niewielki dziedziniec, będący przedmiotem planowanych badań. Struktura ta stanowi część wejściową Kompleksu i otwiera się na westybule dwóch kaplic – Kaplicy Hatszepsut, a także Kaplicy jej ojca.
Celem niniejszego grantu jest próba odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę wzmiankowanego dziedzińca w kulcie pośmiertnym władcy. W wyniku podjętych prac przygotowana zostanie kompletna, cyfrowa dokumentacja rysunkowa i fotograficzna tej części świątyni, która stanie się podstawą rekonstrukcji teoretycznej i graficznej dekoracji dziedzińca, jak również przeprowadzenia jej dokładnej analizy warstwy ikonograficznej i tekstów, co w konsekwencji pozwoli na jego kompleksową interpretację.

drukuj

Posted in: